Általános szerződési feltételek

2013. március 15.

AZ ICD 2000 KFT. ÁLTAL A WEBOLDALON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatálybalépés időpontja: 2013. március 15.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I.1. A Szolgáltató adatai

A www.icd.hu webáruház és a weblap üzemeltetője:

Cégnév: ICD 2000 Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. 1. em. 1.

Adószám: 12967946-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-712372

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

I.2. Szolgáltató elérhetőségei

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1 7925244

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Posta cím: 1016 Budapest, Orom utca 2., 7. ajtó

II. FOGALMAK

II.1. Webáruház: A www.icd.hu weboldalon, a Szolgáltató által üzemeltetett elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, amelynek keretében az Előfizetői csomagok megvásárlására és az Előfizetői Szerződés megkötésének kezdeményezésére van lehetőség.

II.2. Szolgáltató: A www.icd.hu webáruház üzemeltetője, az Előfizetői szerződésben a Szolgáltatás nyújtására kötelezett személy.

II.3. Szolgáltatás: Weboldalak, webáruházak tervezése, elkészítése, törzsvásárlói program elkészítése és bevezetése, informatikai tanácsadás, egyedi szoftverek rendelésre történő elkészítése és üzemeltetése, valamint a felhasználók részére segítségnyújtás, szoftvertámogatás.

II.4. Weboldalak, webáruházak tervezése, elkészítése: Szolgáltató az Előfizető által részére átadott tartalom alapján – az Előfizető megjelenésbeli és strukturális igényeit figyelembe véve – megtervezi és kialakítja a weboldal, illetve a webáruház felépítését, megjelenését, valamint – amennyiben a megállapodás szerint nem Előfizető tölti fel az oldalt tartalommal – a tartalmat arra feltölti.

II.5. Informatikai tanácsadás: tanácsadó szolgáltatás, mely magában foglalja – többek között – egy-egy felmerülő kérdés valamilyen irányba való eldöntésére vonatkozó javaslatadást, szoftver portfólióval, annak bővítésével kapcsolatos tanácsadást, informatikai stratégia kialakításában és kivitelezésében történő segítségnyújtást, informatikai helyzetfelmérést valamint kríziskezelést.

II.6. Szövegírás: a weboldalra kerülő tartalom előállítása az Előfizető által megadott tematika alapján.

II.7. Jogi segítségnyújtás: az elkészült weboldal tartalmi és jogi szempontok szerinti vizsgálata, melynek eredményeképpen megállapítható, hogy a weboldal a jogi szabályozásnak megfelelően működik-e. Amennyiben a weboldal nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, úgy Szolgáltató tanácsokat fogalmaz meg a szabálytalanságok kiküszöbölésére, illetőleg közreműködik a megfelelő szabályzatok elkészítésében. Ennek során Szolgáltató kizárólag jogi tanácsadás nyújtására jogosult harmadik fél szolgáltatását veheti igénybe. Előfizető: A magánszemély, vagy vállalkozás, amely saját céljára a Szolgáltatás igénybevételére Előfizetői Szerződést köt.

II.8. Előfizetői csomagok: A Szolgáltatás nyújtását meghatározott tartalom és eszközkör szerint csoportosító csomagok, amelyek ára eltérő, és amelyek közül az Előfizető választhat.

II.9. Ügyfélkapu: Szolgáltató által biztosított zárt, kizárólag szerződött Előfizetők részére elérhető webes felület, mely alkalmas arra, hogy Előfizető arra bejelentkezve a szolgáltatásokkal kapcsolatban érvényes jognyilatkozatokat tegyen.

III. TÁJÉKOZTATÓ

III.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Előfizetők előzetes értesítése mellett, valamint a honlapon történő közzététellel a jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa. A mindenkor aktuális Általános Szerződési Feltételek a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. A Szolgáltató honlapján található archívumában a korábbi időszakban hatályos Általános Szerződési Feltételek visszakereshetőek.

III.2. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon teszi közzé, az Előfizető számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

III.3. Szolgáltató feladatai elvégzése során olyan harmadik fél vagy felek szolgáltatását veheti igénybe, melyek nyújtására kizárólag harmadik fél jogosult.

IV. A SZOLGÁLTATÁS ÉS A WEBOLDAL ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

IV.1. Szolgáltató weboldalán lehetőség nyílik egyes szolgáltatások megrendelésére, illetve egyes előfizetői csomagok megvásárlásával Előfizetői szerződés megkötésére.

V. A SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

V.1. Szolgáltató tevékenysége során Előfizető megrendelésére weboldalakat készít, rendszerfelügyeleti és támogató szolgáltatást nyújt. Ezek során Előfizető részére olyan szoftverek használatának biztosításárakerülhet sor, melyek szerzői jogi védelem alá esnek. Ezen szoftverek lehetnek Szolgáltató által készített, egyedi programok, illetve más által készített szoftverek is. Ezenfelül tartalmazhatnak olyan kódot, vagy kódrészletet is, melyeket harmadik személy készített, ezek felhasználása és használatának biztosítása azonban teljes mértékben jogszerűen történik, arra vonatkozóan Szolgáltató teljes körű jogosultsággal rendelkezik.

V.2. A Szolgáltatás keretében – amennyiben az előfizetői csomag tartalmazza – a távfelügyeleti tevékenységet Szolgáltató végzi, a Szolgáltató az ehhez szükséges hozzáférést, szoftveres és technikai rendszert biztosítja, Előfizető kijelölt eszközeit a távfelügyelésre alkalmassá teszi.

V.3. A Szolgáltatás keretében Szolgáltató weboldalak frissítését, tartalommal való feltöltését az Előfizető által átadott kép-, videó-, illetve hanganyagot és szöveges tartalmat felhasználva, Előfizető kéréseinek, útmutatásának megfelelően, de a szakma minőségi és technikai követelményeinek, és a technikai megoldások szabad megválasztásával végzi, Előfizető kifejezett eltérő utasítása hiányában.

V.4. Amennyiben Előfizető kifejezetten kéri bizonyos technológia, illetve megoldás alkalmazását, Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt szakmai álláspontjáról, az esetlegesen felmerülő további költségekről, valamint arról, Szolgáltató milyen kiegészítő feltételekkel vállalja az elvégzendő feladatot. Amennyiben Szolgáltató nem vállalja a feladat elvégzését, úgy ez nem értékelhető hibás, illetve nem teljesítésnek.

VI. A WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

VI.1. A Webáruház a www.icd.hu weboldalon elérhető internetes felület, amelyen keresztül a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Előfizetői Szerződés szerint lehetőség van:

  • A Szolgáltatás igénybevételéhez kiválasztott Előfizetési Csomagot megrendelni,
  • Több szolgáltatást tartalmazó Előfizetői Szerződés megkötését kezdeményezni,
  • A Szolgáltatást megrendelni, és a szerződéskötéshez szükséges összes adatot megadni,
  • A megrendelt szolgáltatást kifizetni az erre alkalmazott fizetési módon.

VI.2. A Webáruház igénybevételéhez internethozzáférés szükséges.

VI.3. A Webáruház mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül. A Szolgáltató azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket és szolgáltatásigényléseket fogad el, és teljesít, amennyiben a megrendelés nem valamely Előfizetői csomagba tartozik, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozik.

VI.4. A Webáruház a hét minden napján 24 órában elérhető. A megrendelések teljesítése azonban munkanapokon történik, a vállalt határidők számítása is munkanapokban történik.

VI.5. A Webáruházban valamely Szolgáltatás megrendelésének elküldésével Látogató elektronikus úton történő szerződéskötésre ajánlatot tesz, amelyhez a Ptk. rendelkezései szerint kötve van. Látogató ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelés elfogadását.

VI.6. A Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó ajánlat visszaigazolásával elektronikus úton megkötött Előfizetői szerződés jön létre a Szolgáltató és az Előfizető között. A szolgáltatási szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

VI.7. A létrejött szerződést a Szolgáltató írásbeli szerződésnek tekinti, amelyet a megrendelés száma szerint iktat és tart nyilván a szerződés teljesítésének időtartama, valamint annak megszűnését követően a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges, jogszabályban előírt ideig. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a megrendelés elfogadásával megkezdi a teljesítést.

VI.8. A szerződéskötés nyelve: magyar.

VI.9. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

VII. HÍRLEVÉL

VII.1. A Webáruház látogatóinak – megrendelési szándéktól függetlenül is - lehetőségük van arra, hogy a Szolgáltató hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával. A hírlevélre történő feliratkozásról a megadott e-mail címre megerősítő e-mailt küldünk, és a feliratkozást csak abban az esetben fogadjuk el, ha a megerősítés az adott e-mail címről megérkezik.

VII.2. A Hírlevélre való feliratkozással látogató kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait későbbi felhasználásra gyűjtsük, később ezen elérhetőségeken ajánlatainkkal megkeressük.

VII.3. A Szolgáltató Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál adatkezelőként nyilvántartásba vételre került, nyilvántartási száma: 2103767/2014/N.

VII.4. Minden címzettnek lehetősége van arra, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozzon, ezt a hírlevélben szereplő „Leiratkozom” linkre kattintással, vagy a Szolgáltatónak külön címzett e-maillel megteheti.

VII.5. Leiratkozás esetén az e-mail címet a Szolgáltató haladéktalanul törli.

VIII. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS (VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS) MENETE

VIII.1. A szolgáltatások bemutatása

A Webáruházban minden szolgáltatás illetve szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői csomag részletes leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Látogató számára a szolgáltatás Előfizetői Csomag szerinti kiválasztását és a megrendelés melletti döntést.

IX. MEGRENDELÉS MENETE

IX.1. Látogasson el a www.icd.hu weboldalra.

IX.2. Miután megismerkedett a Webáruház által kínált Előfizetői Csomagok és Szolgáltatások tartalmával, kattintson a kiválasztott szolgáltatás, illetve csomag alatti megfelelő linkre, hogy belépjen a Webáruház eladói felületére.

IX.3. Válassza ki, és jelölje be az Önnek megfelelő Előfizetői Csomagot vagy Szolgáltatást.

IX.4. A „Tovább” gombra kattintva szükséges megadnia előfizetői adatait, a számlázási címet, amelyek a megrendelés teljesítéséhez szükségesek,

IX.5. A „Megrendelés véglegesítése” előtt kérjük, ellenőrizze beírt adatainak helyességét, a kiválasztott szolgáltatást, előfizetői csomagot, a számlázási címet,

IX.6. A megrendelés véglegesítése előtt az Előfizetőnek lehetősége van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott előfizetői adatokat, számlázási címet, illetőleg módosítania a megrendelés tartalmán.

IX.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatbeviteli hibák miatt keletkezett kárért.

IX.8. Ha a megrendelés folyamán meggondolja magát, és törli az űrlap tartalmát, bármikor visszaléphet a www.icd.hu webáruház főoldalára, és ez esetben az addig beírt adatai törlődnek.

X. MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE

X.1. A Megrendelő Adatlap végén az igénybejelentés/rendelés feladásához kérjük, olvassa el, pipálja ki és a „megrendelés feladása” gombbal fogadja el a jelen ÁSZF-et. Előfizetői csomag vásárlása és Szolgáltatás megrendelése estén az Előfizetői szerződést is olvassa el!

X.2. A megrendelés véglegesítését és a fizetést követően a Szolgáltató informatikai rendszere a megrendelésének adatait nyomtatható, számítógépre elmenthető formában jeleníti meg, illetve a Megrendelés beérkezéséről elektronikus levél formájában, a megrendelés tartalmával együtt értesítést küld, mely nem minősül az ajánlat elfogadásáról Szolgáltató részéről, csupán tájékoztatásul szolgál arra vonatkozóan, hogy Szolgáltató számára Megrendelő/Előfizető jognyilatkozata hozzáférhetővé vált.

XI. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

XI.1. A megrendelést Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az Előfizető által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt szolgáltatások és azok árának felsorolását, az Előfizető által megadott nevet és szállítási címet, és a megrendelés nyilvántartási számát.

XI.2. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben megrendelése elküldésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást megrendelése elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesül az ajánlati kötelezettség alól. Ezen 48 órába nem számít bele a munkaszüneti, szabad- és ünnepnap.

XI.3. Amennyiben megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, és munkatársunk a megadott elérhetőségeinek egyikén felkeresi.

XII. ÁRAK, ELŐFIZETÉSI DÍJAK

XII.1. A Szolgáltatás díja a Webáruházban mindenkor feltüntetett aktuális, nettó, az ÁFA összegét nem tartalmazó árak.

XII.2. Az ár- és díjváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja, kivéve a határozott idejű Előfizetői szerződés szolgáltatási díját, amelynek mértékét a Szolgáltató a határozott időtartam alatt egyoldalúan nem módosíthatja. Előfizető magasabb Előfizetési csomagba történő átlépéssel jogosult módosítani a szolgáltatási díj összegét.

XII.3. A határozott idejű Előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatási díj módosul abban az esetben, ha jogszabály az árba beépített adó (ÁFA) összegét a szerződés időtartama alatti hatállyal módosítja.

XII.4. Ár- és díjváltozás esetén az új ár vagy díj a weboldalon történő közzétételt követően kerül alkalmazásra.

XII.5. A Szolgáltató időszakosan akciókat, promóciós ajánlatokat tehet. Ilyen esetben az akció, promóció tartalmáról és annak idejéről a Webáruházban egyértelmű tájékoztatást tesz közzé.

XIII. TELJESÍTÉS

XIII.1. A Szolgáltató e-mailben értesíti az Előfizetőt a megrendelt Szolgáltatások elkészültéről.

XIII.2. A Szolgáltató és az Előfizető közötti Előfizetői szerződés elektronikus úton kötött szerződés formájában, írásban jön létre a megrendelés visszaigazolásakor. Szolgáltató a megkötött szerződést Előfizető felhasználói fiókjában azonnal elérhetővé és letölthetővé teszi. A szerződés a felhasználói fiók fennálltáig korlátlan alkalommal letölthető és kinyomtatható.

XIII.3. Az Előfizetői szerződésen szereplő névnek és számlázási címnek meg kell egyezni az Előfizető cégkivonatában és aláírási címpéldányában, vagy személyi igazolványában és lakcímkártyáján szereplő adatokkal.

XIII.4. Az Előfizetői szerződésbe a megrendeléskor a szerződő partner adatainál megadott, fent említett adatok kerülnek, ezért is fontos a pontos kitöltés.

XIII.5. A Szolgáltató és Előfizető között a szolgáltatással összefüggő kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az Előfizető számára a Szolgáltató az általa fenntartott Ügyfélkapun keresztül online lehetőséget biztosít. Az Ügyfélkapuba történő belépést biztosító felhasználó nevet és jelszót az Előfizető tartozik gondosan és biztonságosan kezelni oly módon, hogy harmadik személy ahhoz ne férhessen hozzá. Az Előfizető tartozik viselni mindazt a kárt, amely az adatok nem megfelelő kezeléséből eredően keletkezik.

XIV. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

XIV.1. Előfizető a havonta esedékes előfizetési díjat előre, a tárgyhó 5. napjáig teljesíti a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalással vagy pénztári befizetéssel. Szolgáltató az átutalás összegének számlájára történő jóváírását követően teljesíti a megrendelést, és a számlát Előfizető felhasználói fiókjában elérhetővé teszi. A beérkező átutalás feldolgozása 2-3 munkanap. Ha az átutalást teljesítő személy neve eltér a megrendelő személyétől, a közlemény rovatban az azonosító mellett ennek feltüntetése is szükséges.

XIV.2. Az előfizetési díjon túl felmerülő, időalapon elszámolt további díjak és költségek tekintetében Előfizető a Szolgáltató által a teljesítést követően részére eljuttatott elektronikus díjbekérőt követő 15. napig fizeti meg Szolgáltatónak. A teljesítésre a már részletezett fizetési módon van lehetőség.

XIV.3. Amennyiben Előfizető a részére nyitva álló határidő alatt nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, Szolgáltató fizetési felszólítás megküldésével hívja fel mulasztására a figyelmet. Amennyiben ezen fizetési felszólítást követő újabb 15. napig sem egyenlíti ki tartozását, úgy Szolgáltató jogosult a köztük létrejött Előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani, s az esetleges díjhátralék megfizetésére Előfizetőt jogi úton rábírni.

XV. ELÁLLÁS JOGA, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

XV.1. A Szolgáltató elállási joga

XV.1.1. A Szolgáltatót megilleti az elállás joga abban az esetben, ha a Szolgáltatás árának feltüntetése hibásan történt, és az Előfizető a megrendelését a hibás áron véglegesítette. Elállás esetén a Szolgáltató az Előfizető részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és a Szolgáltató ügyfélszolgálata azonnal felveszi az Előfizetővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint az Előfizető által megfizetett összeget haladéktalanul visszautalja az Előfizető számlájára.

XV.2. Az Előfizető elállási joga

XV.2.1. Előfizető jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik,, hogy Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatást digitális adathordozón nyújtja, a teljesítést Szolgáltató Előfizető előzetes beleegyezésével megkezdte.

XV.2.2. Az Előfizetőt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ m) pontja értelmében nem illeti meg az elállás joga.

XV.3. A szerződés felmondása, kötbér

XV.3.1. Előfizető, illetve Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Amennyiben Előfizető Szolgáltató részére már teljesített előfizetési díjat, úgy Előfizetőnek az előfizetési díjból a 30 napos felmondási időn túl fennmaradó része visszajár.

XV.3.2. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben ezt Előfizető magatartása indokolja. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, Előfizető többszöri késedelmes teljesítése, valamint Előfizetőnek a megküldött fizetési felszólítás ellenére történő nem teljesítése.

XV.3.3. Előfizető a szerződést 6 hónapos felmondási idővel, a szolgáltatás fordulónapjával mondhatja fel abban az esetben, ha az általa megrendelt Előfizetési csomag havi vagy negyedéves bontásban nem, kizárólag évenként esedékes fizetési konstrukcióban érhető el Szolgáltató kínálatában. Ebben az esetben az Előfizető által már teljesített előfizetési díj a hátralévő időszakra nem jár vissza.

XV.3.4. Előfizető a határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg vállalhatja azt is, hogy a szerződést meghatározott idő elteltét megelőzően rendes felmondással nem mondja fel (hűségidő).

XV.3.5. Amennyiben Előfizető a hűségidő lejártát megelőzően mégis felmondja a szerződést, vagy Szolgáltató gyakorolja az azonnali felmondáshoz való jogát, úgy a már megfizetett előfizetési díj Előfizető részére nem jár vissza. Előfizető ezen felül vállalja, hogy a hűségidő lejártát megelőzően Előfizető részéről történő szerződésbontás, vagy a szerződésnek a Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetében egy összegben megfizet Szolgáltató részére a hűségidőből fennmaradó minden hónap után 5.000 Ft + ÁFA összeget. E tekintetben minden megkezdett hónap egész hónapnak számít, „töredékhónap” számítására nincsen lehetőség.

XVI. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA, KORLÁTOZÁSA

XVI.1. A Szolgáltató nem felel

XVI.1.1. a Szolgáltatásban az Előfizető internet hozzáférésében felmerült, illetve egyéb adatátviteli hibákért,

XVI.1.2. vis major esetén a Szolgáltatás leállása, lelassulása, vagy egyéb hibájáért,

XVI.1.3. az általa Előfizetőnek átadott, harmadik féltől származó kód, vagy kódrészlet nem megfelelő működéséért, valamint a harmadik féltől származó kód által okozott kárért, amennyiben bizonyítja, hogy a harmadik féltől származó szoftver kiválasztása során megfelelő gondossággal járt el.

XVI.1.4. A Szolgáltató az általa okozott kárért fennálló kártérítési felelősségét két havi előfizetési díj összegében korlátozza.

XVI.2. Előfizető felelőssége

XVI.2.1. Előfizető kizárólagosan felelős az általa fenntartott weboldal biztonságáért. Előfizető szavatolja az általa karbantartott weboldal biztonságos működését, valamint viseli az ennek elmulasztásából eredően bekövetkező valamennyi kárt, ideértve a Szolgáltatónak közvetetten okozott károkat is, különösen a biztonsági hiba miatt a Szolgáltató működésének korlátozása vagy esetleges üzemszünet miatt bekövetkező károkat is.

XVII. PANASZKEZELÉS

XVII.1. Amennyiben az Előfizetőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza, kérdése, kérése van, vagy technikai segítséget kér, úgy azt Szolgáltatónak az alábbi e-mail címen jelezheti: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

XVII.2. Szolgáltató minden panaszt annak megérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgál, és eredményéről Előfizetőt tájékoztatja. Amennyiben az Előfizető a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alább megjelölt felügyeleti szervekhez fordulhat.

XVII.3. Felügyeleti szervek:

Budapest Főváros II. Kerület Jegyzője

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

(1052 Bp., Városház u.7., tel.:318-2681)

Budapesti Békéltető Testület

(Bp., I. Krisztina krt. 99.)

Budapesti Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

(1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: 488-2131)

XVIII. A JELEN ÁSZF HATÁLYA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVIII.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

XVIII.2. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és az Előfizetőkre terjed ki.

XVIII.3. A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony akkor jön létre, ha az Előfizető megrendelését a Szolgáltató visszaigazolta.

XVIII.4. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.

XVIII.5. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került.

XVIII.6. Az ÁSZF határozatlan időre szól.

XVIII.7. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Az Előfizetői szerződésre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2014. március 15.